وبگاه شخصی محراب مدهوشي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محراب
نام خانوادگي: مدهوشي
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي: تکنولوژی و مهندسی چوب
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: madhoushi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيچوبشناسی و صنایع چوب علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1368-1372 
كارشناسي ارشدچوبشناسی و صنایع چوب/ گرایش سازه های چوبی تربیت مدرس ایران 1372-1375 
دكتريمهندسی چوب باث انگلستان 1378-1382 
مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1382 1387 
دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1387 تاکنون   تخصص اصلی
1-خواص مکانیکی چوب و فراورده‌های مرکب آن. ارزیابی غیر مخرب چوب
2- فراورده‌های مهندسی شده چوب و چند سازه چوب- پلاستیک
3-شبیه‌سازی رفتار و خواص مواد با استفاده از تکنیک عناصر محدود
4-رفتار دینامیکی (خستگی و خزش) چوب و عناصر سازه‌ای چوب
5- رفتار ساختمان‌های چوبی تحت بارهای زلزلهآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
1- خواص مکانیکی چوب و فراورده‌های مرکب آن. 2- ارزیابی غیر مخرب چوب و فراورده‌های مرکب آن. 3- فراورده‌های مهندسی شده چوب و چند سازه چوب- پلاستیک 4- رفتار دینامیکی (خستگی و خزش) چوب و عناصر سازه‌ای چوب 5- مدل سازی و شبیه‌سازی رفتار و خواص مواد مركب چوبي با استفاده از تکنیک عناصر محدود. 6- تکنولوژی خشک‌کردن چوب. 7- رفتار ساختمان‌های چوبی تحت بارهای زلزله. 8- برآورد وضعیت و ارزیابی بناهای چوبی تاریخی. 9- کاربرد فن‌آوری‌ها و مواد نوین در مرمت ساختمانهای چوبی و بناهای تاریخی. 10- کاربرد فن‌آوری‌های نوین در ارزیابی درختان سرپا. 11- برنامه‌ریزی آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با صنایع چوب
  بازديد : 23741
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان